Historie - BOB BBL

Historie

BOB - en bauta i bergensk boligbygging

BOB BBL (tidligere Bergen og Omegn Boligbyggelag) blir 75 år i 2016. Fra en sped begynnelse tidlig i krigsårene og frem til i dag, har medlemsorganisasjonen BOB fremstått som et lokomotiv innen boligbyggingen i Bergen.

Fra det første boligprosjektet kom i gang i Dokken i 1946, frem til dagens boligbygging i Damsgårdssundet – har BOB vært en byutvikler av rang.

Historie

BOB er og har vært et merkenavn som flere generasjoner bergensere har hatt et forhold til. ”Alle” har på et eller annet tidspunkt bodd i en BOB-bolig – eller i det minste kjenner noen som er BOB-medlem.

For BOB anno 2015 er det viktig å anerkjenne historien bak oppbyggingen av en solid medlemsorganisasjon – samtidig som en har blikket rettet fremover. Historien til BOB er et solid fundament for videre arbeid til det beste for medlemmene.

Selv om BOB i sitt vesen er fremtidsrettet, er det på sin plass å dvele litt ved opphavet.

En bergensk utgave av Oslo Bo og Sparelag

De første protokollførte opplysningene om BOB er fra mars 1939. Protokoll nummer 1 forteller at Industrigruppen innen Norsk Bygningsarbeiderforbund i Bergen har nedsatt en forberedende komité for å undersøke mulighetene for å få i gang en lignende virksomhet til den OBOS (Oslo Bolig Og Sparelag) drev i hovedstaden.

Formålet med initiativet var primært å få på plass et kooperativt byggeforetak for å demme opp for spekulasjon i boligbyggingen, mangelfull kvalitet og sterke sesongmessige svingninger i byggebransjen.

De første krigshandlingene i 1940 satte en foreløpig stopper for fremdriften i prosjektet, men i august samme år møttes komitéen igjen for å drøfte situasjonen, i lys av tyskernes invasjon. Det ble besluttet å fortsette arbeidet, og i januar 1941 var det tegnet omkring 100 andeler. Det ble på dette tidspunkt presisert at det ikke var meningen at den kommende selskapet skulle være et internt byggelag for fagforeningsmedlemmer. Boliglaget skulle henvende seg til det brede publikum, og tilby sine tjenester til alle interesserte.

Konstituering

Den konstituerende generalforsamlingen ble avholdt i gamle Folkets Hus, søndag 2. Mars 1941. ”Bergen Bolig- og Byggelag” ble etablert med enstemmig tilslutning fra de 44 tilstedeværende. Imidlertid gjorde krigen sitt til at det fra nevnte generalforsamling og frem til et utvidet styremøte i 1945, var rimelig laber aktivitet i det nystartede bolig- og byggelaget.

Men i etterkrigsårene – en periode med desperat boligunderskudd i Bergen, begynte den møysommelige oppbyggingen av boliger. Det første BOB-bygget ble reist på Dokken i 1946.

Det ble videre iverksatt byggerier i Bekkeveien, Prof. Hansteensgate og på Landås. I 1950 kunne BOB notere seg for i alt 140 ferdigstilte leiligheter. I overkant av 100 av de nye leilighetene var 3-toms.

Som en kuriositet kan det nevnes at revisjonsprotokollen fra 1946 viser en samlet kassabeholdning i BOB ved årsslutt på kr. 543,18.

 

BOB BBL
Nygårdsgaten 13, Postboks 7280, 5020 Bergen – Orgnr: 948 383 268
Telefon: 55 54 74 00 | E-post: kundesenter@bob.no

Vakttelefon BOB Befas AS: 977 57 855


Åpningstider: Kundesenter: Mandag-fredag kl. 09:00-15:00 - Resepsjon: Mandag-fredag kl. 08:00-16:00
Les mer om personvern og cookies

Webdesign og publiseringsløsning fra Argo Internett AS