Ombudsmann i BOB - BOB BBL

Ombudsmann i BOB

I BOB er etablert en egen ombudsordning for andelseierne. 

Formålet med ordningen er å kunne bistå andelseier i tilfeller der denne føler seg urettferdig eller urimelig behandlet av borettslaget eller av boligbyggelaget. Oppgaver som faller inn under ordningen kan være rådgiving til andelseier, innhenting av opplysninger fra berørte parter, og i særlige tilfelle søke å mekle mellom partene for å komme frem til en løsning i saken.

Ombudet skal ikke føre sak for andelseierne.

Ordningen omfatter andelseiere i borettslag tilknyttet BOB og er gratis for brukerne. 

Det er styret i BOB som oppnevner BOB-ombudsmann.

Har du spørsmål eller henvendelse relatert til denne tjenesten?

Eric Rundhovde Ombudsmann i BOB

90 07 68 15
eric.rundhovde@advokatpartner.no

BOB BBL
Nygårdsgaten 13, Postboks 7280, 5020 Bergen – Orgnr: 948 383 268
Telefon: 55 54 74 00 | E-post: kundesenter@bob.no

Vakttelefon BOB Befas AS: 977 57 855


Åpningstider: Kundesenter: Mandag-fredag kl. 09:00-15:00 - Resepsjon: Mandag-fredag kl. 08:00-16:00
Les mer om personvern og cookies

Webdesign og publiseringsløsning fra Argo Internett AS