Vedlikeholdsplan - BOB BBL

Har du spørsmål til denne tjenesten?

Kontakt oss

Kontaktskjema

Fyll ut skjemaet og vi tar kontakt med deg.Vedlikeholdsplan

En vedlikeholdsplan består av tre deler: Tilstandsregistrering, tiltaksplan og til slutt selve vedlikeholdsplanen.

Med tilstandsregistrering mener vi her å registrere og vurdere tilstanden til en bygning. Registreringen utføres på bakgrunn av synfaring, eventuelt kombinert med enkle målinger.

Tiltaksplanen utledes av tilstandsregistreringen. Tiltaksplanen vil i tillegg inneholde levetidsbetraktninger sammen med anbefalte vedlikeholds- og utbedringstiltak. Dersom det er registrert spesielle forhold, for eksempel kompliserte bygningsskader eller funksjonsfeil ved tekniske installasjoner som krever tilleggsundersøkelser, påpekes dette som nødvendige tiltak i rapporten. De anbefalte utbedringstiltakene vil bli angitt med årstall, for å tidfeste når de enkelte tiltak bør settes inn.

På bakgrunn av tilstandsregistrering, tiltaksplan og FDV-dokumentasjon blir fremtidige tiltak kostnadsberegnet og lagt inn i en vedlikeholdsplan med budsjetter. Det lages to ulike budsjetter: ett for de neste to år og ett 10-årsbudsjett. Vedlikeholdsplanen følges årlig opp med enkle tilstandsregistreringer/kontroller, justering av vedlikeholdsplan og budsjettering sammen med deres rådgiver hos BOB.

Representanter fra Teknisk Rådgiving i BOB sitter i Skadeforebyggende råd hos forsikringsselskapene Tryg og Partner. Skadeforebyggende råd bevilger midler til Husbanken, slik at de kan gi stønad til boligselskaper for utarbeidelse av vedlikeholdsplan. Vi i Teknisk Rådgiving kan bistå med søknaden.

Kontakt oss

BOB BBL
Nygårdsgaten 13, Postboks 7280, 5020 Bergen – Orgnr: 948 383 268
Telefon: 55 54 74 00 | E-post: kundesenter@bob.no

Vakttelefon BOB Befas AS: 977 57 855


Åpningstider: Kundesenter: Mandag-fredag kl. 09:00-15:00 - Resepsjon: Mandag-fredag kl. 08:00-16:00
Les mer om personvern og cookies

Webdesign og publiseringsløsning fra Argo Internett AS