Skadebehandling og byggforsikring - BOB BBL

Skadebehandling og byggforsikring

BOB har samlet ca. 250 boligselskap med en eiendomsverdi på nærmere 40 milliarder kroner i en felles forsikringsportefølje. Sammen med flere andre boligbyggelag er vi svært store. Derfor kan vi også påvirke hvordan forsikringsselskapene priser tjenestene sine, og hvordan de behandler skadene.

FDV-tjenester i BOB har egen dedikert kontaktperson i forsikringsselskapet, slik at vi kan sikre at ditt boligselskap får en fleksibel og smidig saksbehandling.

BOB har to samarbeidspartnere innen bygningsforsikring: If og Tryg. Slik sikrer vi våre boligselskap et best mulig tilbud på totalforsikring – bygningsforsikring og styreansvar. 


Last ned Skadeguide

  • Ved skade
  • Skademelding Totalforsikring

Ved skade

Når ulykken har vært ute, skal man gjøre som følger:

1. Førstehjelp

I henhold til vilkårene, har skadelidd plikt til å få utført skadebegrensende arbeid. Skadelidd skal umiddelbart sette i gang arbeidet. 

Vi anbefaler at skadelidd kontakter styret for å informere om skaden.

Skadelidd må også kontakte håndverker. Det er en fordel å bruke en som kjenner laget godt. Dere kan også kontakte BOB Driftservice AS.

BOB og forsikringspartnerene har avtale med saneringsselskapene Recover og Skadegruppen for førstehjelp, sanering og gjenoppbygging.

Recover har døgnbemannet nødtelefon: 950 29 350 eller 815 55 299.
Skadegruppen når du på tlf. 03032
 

2. Meld skaden til BOB

Bruk et av våre skademeldingsskjemaer. Dere vil bli kontaktet av BOB, forsikringsselskap, takstmann eller saneringsselskap, avhengig av type skade.

Skademelding Totalforsikring

For Tryg og If videreformidler vi skader via vårt skademeldingsskjema.

BOB behandler skadesaker, det vil si at all kommunikasjon foregår mellom BOB og boligselskapet/skadelidd. Vi rekvirerer saneringsselskap for sanering og gjenoppbygging, samt utarbeider rapporter. Videre bistår vi med fakturabehandling og refusjon av utlegg mellom skadelidd boligselskap og forsikringsselskapet.

Hvis dere har bygningsforsikring/Totalforsikring via Tryg og If kan du melde inn bygningsskader via dette skjemaet.

Det er styret i laget som er ansvarlig for den felles boligforsikringen, alle skademeldinger skal meldes av forsikringsansvarlig i styret. Dette skjemaet gjelder kun for skader på bygning i henhold til deres forsikringsvilkår. Husk at det er en egenandel knyttet opp mot bruk av forsikringen. Vi vil så snart som overhode mulig melde dette videre til Tryg og If, slik at de får opprettet et skadenummer på saken. Dere vil deretter bli kontaktet av takstmenn eller saneringsselskap.

Er det en pågående skade, for eksempel brudd på vannrør. Må dere umiddelbart kontakte rørlegger og få utført førstehjelp, for å begrense omfanget på skaden.


Kundeinformasjon
Skadeinformasjon
Følgeskade 1
Følgeskade 2
1. Hjelp / Skadeforebyggende arbeid
Meldt av

Ved eventuelle spørsmålrelatert til innmeldt skade, bruk epost skadebehandling@bob.no
Husk å få med saksnummer i BOB og/eller skadenummer til forsikringsselskapet.

Eller kontakt forsikringsansvarlig:
Stian Totland | Mobil: 930 88 390 

BOB BBL
Damsgårdsveien 40, Postboks 7280, 5020 Bergen – Orgnr: 948 383 268
Telefon: 55 54 74 00 | E-post: kundesenter@bob.no
Åpningstider: Kundesenter: Mandag-fredag kl. 09:00-15:00 - Resepsjon: Mandag-fredag kl. 08:00-16:00
Les mer om personvern og cookies

Webdesign og publiseringsløsning fra Argo Internett AS