Internkontroll / HMS - BOB BBL

Internkontroll / HMS

Hvordan står det til med sikkerheten i boligselskapet? Er lekeplassene trygge? Er brannsikkerheten god? Vet beboerne hvordan de skal rømme ut av egen bolig?

Krav til HMS og internkontroll

Alle boligselskaper er pålagt å ha et HMS-system. Internkontroll innebærer vern om liv, helse og materielle verdier, samt det å skape et godt bomiljø. Skulle en ulykke skje, kan det bli stilt spørsmål om internkontrollen. Det er styret som er ansvarlig for å sikre en tilfredsstillende internkontroll.

 • Internkontrollforskriften
 • BevarHMS
 • Brannteknisk tilstandsrapport
 • Brannslukkingsøvelse
 • Brann- og rømningsøvelse

Internkontrollforskriften

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, også kalt HMS-forskriften eller Internkontrollforskriften, sier at den som er ansvarlig for en virksomhet, må sørge for systematisk oppfølging av helse, miljø og sikkerhet. Områder som omfattes av forskriften er blant annet brann, elektrisitet, lekeplasser med utstyr og arbeidsgiveransvar overfor ansatte.

Et HMS-system skal blant annet bestå av:

 • Informasjon om aktuelle risikoområder 
 • Informasjon om aktuelle lover og forskrifter 
 • Rutiner som beskriver hvordan dere følger opp det forebyggende arbeidet og hvem som har ansvar for hva 
 • Informasjon om krav til eventuell opplæring 
 • Hjelpemidler som sjekklister og skjemaer for å følge opp og dokumentere forholdene i boligselskapet 
 • System for rapportering og håndtering av feil og mangler (avvik) 
 • Rutine for minimum én årlig gjennomgang for å sikre at det systematiske HMS-arbeidet blir fulgt opp på en hensiktsmessig måte.

BOB har valgt BevarHMS som samarbeidspartner for å ivareta internkontrollforskriften i boligselskaper.

BevarHMS

bilde_label

Bevar-HMS er et program som hjelper boligselskapet til å ivareta kravene til Internkontroll. Ingen boligselskaper er helt like. Derfor skreddersys programmet til det enkelte boligselskap. For at dette skal gjøres på en forsvarlig måte, må alle boligbyggelag som distribuerer programmet til sine boligselskaper være sertifisert via NBBL.

Video om Bevar-HMS

Internkontrollforskiften pålegger styret i boligselskapet å utføre en del forskjellige sjekkrunder blant annet av lekeplasser - FDV-tjenester utfører aktiv HMS-bistand.

Logg inn i BevarHMS her

Brannteknisk tilstandsrapport

En brannteknisk tilstandsrapport innebærer befaring i bygget, der vi vurderer dagens tilstand opp mot krav i lovverket. Vi vurderer blant annet rømningsveier, fellesarealer, dører, brannalarmanlegg, slokkeutstyr, fyrrom, trapperom, låsesystemer, lagring ogoppbevaring av farlig/brennbart/eksplosivt materiale.

I henhold til Brann- og Eksplosjonsvernlovgivningen med forskrifter, må styret i boligselskaper kunne dokumentere at deres bygninger er bygd, utstyrt og vedlikeholdt forskriftsmessig.
Internkontrollforskriften henviser blant annet til brannloven med forskrifter som Forskrift Om brannforebyggende Tiltak og Tilsyn (FOBTOT). FOBTOT setter som krav til styret i et hvert boligselskap å risikovurdere om sikkerhetsnivået er forskriftsmessig ivaretatt og dokumentert.

En brannteknisk tilstandsrapport utføres av rådgiver med branteknisk kompetanse.

En brannteknisk tilstandsrapport vil gi svar på om dagens tilstand er forskriftsmessig, eller om det er avik som må rettes. Rapporten skal gi et godt bilde på hvordan bygninger er brannteknisk utformet, med hovedfokus på personsikkerhet.

Rapporten vil også gi dere anbefalinger, råd og innspill som kan føre til en tryggere og enklere hverdag i arbeidet med brannsikkerhet i styresammenheng.

Alle ansvarsforhold innen brannsikkerhet vil fremkomme i rapporten, og vi gir informasjon om tekniske installasjoner som brannalarmanlegg og ledelysanlegg,som kan bidra til bedre brannsikkerhet.

Om nødvendig, innhenter vi byggesakspapirer og gjennomgår interne dokumenter for å få en fullstendig oversikt over bygningsmassen.

Representanten fra BOB vil sammen med styret gå gjennom intervju, brannteknisk befaring og risikovurderinger for innsamling av grunnlagsdata til rapporten.

Brannslukkingsøvelse

bilde_label

Det brenner! Hva gjør du?

Den største faren ved en brann er at panikk oppstår. Øvelse og trening gir deg kunnskap og trygghet til å håndtere ulike situasjoner.

BOB tilbyr alle boligselskaper praktiske brannslokkingsøvelser fra vår mobile øvelseshenger. Under mottoet «Øvelse gjør mester», gir denne øvelsen boligselskapet muligheten for å tilby alle beboere en fullskala brannslokkingsøvelse. Øvelsen er for alle, både voksne og barn.

Øvelsen innhold:

 • Grunnleggende informasjon om forskjellig brannslokkingsutstyr.
 • Opplæring og praktisk bruk av håndholdt brannslokkingsutstyr.
  • Vi benytter håndholdt brannslokkingsapparat i kurset. Hvis dere har brannslange som kan trekkes ut på øvelsesplassen, vil det også bli muligheter for å øve med denne.
 • Grunnleggende informasjon om rømning fra brann og røykfylte bygninger.
 • Kurset foregår utendørs og varer ca. 1 time.

Brann- og rømningsøvelse

bilde_label

Bare sju prosent av beboere i borettslag har hatt brannøvelse og prøvd rømningsveiene.

Dette viser en undersøkelse TNS Gallup har gjort for Norsk brannvernforening, If Skadeforsikring og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i forbindelse med Brannvernuka 2013.

Tallet er skremmende lavt. Brann i borettslag er rett og slett et skrekkscenario. Når mange mennesker bor tett, er det viktig at alle vet hva som er alternativ rømningsvei hvis den vanlige utgangen er stengt av røyk. Det er også viktig å kjenne seg trygg på at naboens slokkeutstyr og røykvarslere virker.

Fokus, bevissthet og øvelse gjør oss mye bedre rustet til å takle en eventuell rømningssituasjon hvis ulykken først er ute.

BOB kan hjelpe dere å planlegge og gjennomføre en rømningsøvelse, og, i samarbeid med dere, utarbeide en evalueringsrapport i etterkant.

Evalueringsrapporten vil sikre at risikoområder og andre utfordringer blir belyst, slik at de kan forbedres. På denne måten kan planen revideres og øvelsen gjentas med mål om et bedre resultat.

 • Hvor mange rømningsmuligheter har bygget?
 • Hva skjer dersom hovedrømningsveien er fylt med røyk?
 • Hvor lang tid bruker brannvesenet på utrykning?
 • Hvordan varsles brann i leligheter?
 • Hvordan varsles en brann i fellesarealer?
 • Vil en rømning foregå på en sikker måte for alle?
 • Bør du hoppe eller vente på brannvesenet?
 • Bør du rømme over tak?
 • Hva skal eldre og barn gjøre ved rømming?
 • Er det bevegelseshemmede i våre bygninger som trenger bistand ved brann?

Har du spørsmål eller henvendelse relatert til denne tjenesten?

Stian Totland FDV-rådgiver

930 88 390
stian.totland@bob.no

BOB BBL
Damsgårdsveien 40, Postboks 7280, 5020 Bergen – Orgnr: 948 383 268
Telefon: 55 54 74 00 | E-post: kundesenter@bob.no
Åpningstider: Kundesenter: Mandag-fredag kl. 09:00-15:00 - Resepsjon: Mandag-fredag kl. 08:00-16:00
Les mer om personvern og cookies

Webdesign og publiseringsløsning fra Argo Internett AS