Prosjektledelse - BOB BBL

Har du spørsmål til denne tjenesten?

Kontakt oss

Kontaktskjema

Fyll ut skjemaet og vi tar kontakt med deg.Prosjektledelse

Prosjektlederen ivaretar boligselskapets interesser i alle faser av prosjektet, og er prosjektets øverste administrative leder overfor arkitekt, rådgivende ingeniører, byggeledelse og entreprenører.

Styret holdes løpende orientert om utviklingen, og eventuelle avvik følges opp. Ønsker og behov om endringer i prosjektet ivaretas, herunder å avklare tilhørende økonomiske og fremdriftsmessige konsekvenser.

I en del prosjekter, er det hensiktsmessig å organisere prosjektet som totalentreprise. Det innebærer at totalentreprenør er ansvarlig for tekniske løsninger, prosjektering, koordinering av underentreprenører og den totale utførelse og fremdrift.

Som byggherreombud, ivaretar BOB boligselskapet interesser over for totalentreprenøren, og utfører de lovpålagte oppgaver ihht. Byggherreforskriften. 

http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=78177#Hva

Byggeledelse er et administrativt oppdrag med hovedvekt på ledelse, styring og kvalitetssikring av utførende entreprenører og leverandører. Byggeleder er byggherrens representant på byggeplassen og fungerer som bindeleddet mellom styret, prosjektledelse og entreprenørene. Oppgaven er å sikre at resultatet blir i henhold til kontrakt.  Typiske oppgaver som byggeleder har er å utarbeide administrative rutiner i byggesaken, styre økonomi og fremdrift, kontrollere teknisk og håndverksmessig utførelse, samt gjennomføre overtakelse og sluttoppgjør med entreprenørene.

Kontakt oss

BOB BBL
Nygårdsgaten 13, Postboks 7280, 5020 Bergen – Orgnr: 948 383 268
Telefon: 55 54 74 00 | E-post: kundesenter@bob.no

Vakttelefon BOB Befas AS: 977 57 855


Åpningstider: Kundesenter: Mandag-fredag kl. 09:00-15:00 - Resepsjon: Mandag-fredag kl. 08:00-16:00
Les mer om personvern og cookies

Webdesign og publiseringsløsning fra Argo Internett AS