Brannteknisk tilstandsrapport - BOB BBL

Har du spørsmål til denne tjenesten?

Kontakt oss

Kontaktskjema

Fyll ut skjemaet og vi tar kontakt med deg.Brannteknisk tilstandsrapport

 

En brannteknisk tilstandsrapport innebærer en visuell befaring av bygget, der vi vurderer dagens tilstand opp mot krav i lovverket. Vi vurderer blant annet rømningsveier, fellesarealer, dører, brannalarmanlegg, slokkeutstyr, fyrrom, trapperom, låsesystemer, lagring og oppbevaring av farlig/brennbare/eksplosiver.

I følge Brann- og Eksplosjonsvernlovgivningen med forskrifter, er det krav til at styret i boligselskaper skal dokumentere at deres bygninger er bygd, utstyrt og vedlikeholdt forskriftsmessig.

Internkontrollforskriften henviser blant annet til brannloven med forskrifter som Forskrift Om brannforebyggende Tiltak og Tilsyn (FOBTOT). FOBTOT setter som krav til styret i et hvert boligselskap å risikovurdere om sikkerhetsnivået er forskriftsmessig ivaretatt og dokumentert.

Oppdraget utføres av rådgiver med brannteknisk kompetanse.

En brannteknisk tilstandsrapport vil gi svar på om dagens tilstand er forskriftsmessig, eller om det er avik som må rettes. Rapporten skal gi et godt bilde av hvordan bygninger er brannteknisk utformet, med hovedfokus på personsikkerhet.

Rapporten vil også gi dere anbefalinger, råd og innspill som kan føre til en tryggere og enklere hverdag i arbeidet med med brannsikkerhet i styresammenheng.

Alle ansvarsforhold innen brannsikkerhet vil fremkomme i rapporten, og vi gir informasjon om tekniske installasjoner som brannalarmanlegg og ledelysanlegg.

Der det er nødvendig, innhenter vi byggesakspapirer og gjennomgår interne dokumenter hos dere og hos oss i BOB, for å få en fullstendig oversikt over bygningsmassen.

Representanten fra BOB vil sammen med styret gjennomgå intervju, brannteknisk befaring og risikovurderinger for innsamling av grunnlagsdata til rapporten.

Kontakt oss

BOB BBL
Nygårdsgaten 13, Postboks 7280, 5020 Bergen – Orgnr: 948 383 268
Telefon: 55 54 74 00 | E-post: kundesenter@bob.no

Vakttelefon BOB Befas AS: 977 57 855


Åpningstider: Kundesenter: Mandag-fredag kl. 09:00-15:00 - Resepsjon: Mandag-fredag kl. 08:00-16:00
Les mer om personvern og cookies

Webdesign og publiseringsløsning fra Argo Internett AS