Brannvern - BOB BBL

Har du spørsmål til denne tjenesten?

Kontakt oss

Kontaktskjema

Fyll ut skjemaet og vi tar kontakt med deg.Brannvern

Det er lite som er mer ødeleggende for en bygning enn brann. Så vel for huseier som leietaker vil en brann kunne ha enorme konsekvenser både menneskelig sett, økonomisk sett og for driften av virksomheten i bygget. Det er derfor avgjørende at det på alle måter gjøres mest mulig for å minske risikoen for at brann oppstår.

Alle våre byggdriftere har gjennomgått brannvernelederkurs. Dette bidrar til et høyt kompetansenivå blant våre medarbeidere, og det sikrer at vårt brannforebyggende arbeid gjøres på beste måte. Når BOB har ansvaret for brannforebyggende arbeid i våre bygg, innebærer det bl.a.:

 • Avvikshåndtering
 • Brannvernopplæring
 • Brannøvelser
 • Internkontroll brannvern
 • Oppfølging og tilsyn
 • Kontroll av varslingsanlegg, brannsentral
 • Klokketester
 • Sprinklertester
 • Test av slokkemidler
 • Utarbeider nødvendig branndokumentasjon
 • Fremstilling av rømningsplaner og branntegninger
Kontakt oss

BOB BBL
Nygårdsgaten 13, Postboks 7280, 5020 Bergen – Orgnr: 948 383 268
Telefon: 55 54 74 00 | E-post: kundesenter@bob.no

Vakttelefon BOB Befas AS: 977 57 855


Åpningstider: Kundesenter: Mandag-fredag kl. 09:00-15:00 - Resepsjon: Mandag-fredag kl. 08:00-16:00
Les mer om personvern og cookies

Webdesign og publiseringsløsning fra Argo Internett AS