Byggdrift- og vaktmesterstjenester - BOB BBL

Har du spørsmål til denne tjenesten?

Kontakt oss

Kontaktskjema

Fyll ut skjemaet og vi tar kontakt med deg.Byggdrift- og vaktmesterstjenester

I et bolig- eller næringsbygg er det mange oppgaver som må gjøres, for å opprettholde trivsel, orden, problemfri drift, ivaretakelse av verdier, sikkerhet med mer.

Moderne drift av et bygg tilsier imidlertid at byggdrifterens/vaktmesterens rolle er langt videre og viktigere enn som så. Med økt krav til tekniske løsninger, økt grad av automatikk og teknikk, energi, miljø og sikkerhet, kreves det at byggdrifteren/vaktmesteren ved et bygg besitter bred kunnskap på mange områder. En god byggdrifter/vaktmester skal ha øye både for detaljene og det store bildet, og sørge for at bygget på bred basis driftes optimalt.

Eksempler er feiing av uteområder, smøring/reparasjon av låser, søppelhåndtering, skifte av lyspærer, inspeksjon av tak og nedløp, plenklipping, rydding i bed, beskjæring, fjerning av avfall, strøing, snømåking og tilsyn av fellesarealer, fyr og ventilasjon. 

BOB tilbyr vaktmester til leie, fra 100% stilling til noen timer pr. uke. Da opprettes en driftsavtale som beskriver de avtalte tjenester, og en månedspris.  Alternativt kan vi utføre enkeltoppdrag på timebasis, vi tilpasser vår leveranse i tråd med deres ønsker og behov.

En del større bolig- eller eiendomselskaper har ansatt vaktmester. Ved å leie vaktmester fra BOB overlates arbeidsgiveransvaret til en profesjonell part, man er sikret kapasitet ved sykdom og ferier, og unngår å investere i og vedlikeholde driftsutstyr.

Kontakt oss

BOB BBL
Nygårdsgaten 13, Postboks 7280, 5020 Bergen – Orgnr: 948 383 268
Telefon: 55 54 74 00 | E-post: kundesenter@bob.no

Vakttelefon BOB Befas AS: 977 57 855


Åpningstider: Kundesenter: Mandag-fredag kl. 09:00-15:00 - Resepsjon: Mandag-fredag kl. 08:00-16:00
Les mer om personvern og cookies

Webdesign og publiseringsløsning fra Argo Internett AS