Styrearbeid - BOB BBL

Styrearbeid

Styresekretær

Tilpasses boligselskapets behov. Styret i boligselskapet vil få en lettere arbeidshverdag. Økt profesjonalitet i styret. Lettere å overholde formkrav.

Typiske oppgaver er deltagelse på styremøter, utarbeidelse og utsendelse av innkallinger til møter, herunder styremøter, generalforsamling, dugnad, m.m. Saksbehandling – utredning og forberedelse av saker som skal behandles på styremøtene, referat – sørge for at det blir skrevet referat fra styremøtene. Fordelen med denne tjenesten er at når styreleder eller styremedlemmer byttes ut, blir erfaringsoverføringen enklere. 

Styresekretær vil være en tilleggstjeneste, som det utarbeides en egen avtale for.

Styreledersamlinger

Styrelederen i borettslaget eller sameiet har krevende oppgaver og et betydelig ansvar.

Det forventes ofte stor grad av tilgjengelighet, og det kan være dårlig balanse mellom ros og kritikk. 

Styreledersamlingene gir god anledning til å diskutere styrelederens særlige utfordringer, lære av andres erfaringer og bygge nettverk. Styreledersamlingene arrangeres 2-3 ganger årlig, og forslag til temaer imøteses svært gjerne.

Styremøter, årsmøter og andre møter

Vi bistår boligselskapet i forbindelse med gjennomførelsen av generalforsamling/årsmøte, fra det å utarbeide årsmelding til profesjonell møteledelse.

Vi kan også stille på budsjettmøter og styremøter etter behov.

BOB BBL
Nygårdsgaten 13, Postboks 7280, 5020 Bergen – Orgnr: 948 383 268
Telefon: 55 54 74 00 | E-post: kundesenter@bob.no

Vakttelefon BOB Befas AS: 977 57 855


Åpningstider: Kundesenter: Mandag-fredag kl. 09:00-15:00 - Resepsjon: Mandag-fredag kl. 08:00-16:00
Les mer om personvern og cookies

Webdesign og publiseringsløsning fra Argo Internett AS