Brannteknisk tilstandsrapport - BOB BBL

Brannteknisk tilstandsrapport

En brannteknisk tilstandsrapport innebærer befaring i bygget, der vi vurderer dagens tilstand opp mot krav i lovverket. Vi vurderer blant annet rømningsveier, fellesarealer, dører, brannalarmanlegg, slokkeutstyr, fyrrom, trapperom, låsesystemer, lagring ogoppbevaring av farlig/brennbart/eksplosivt materiale.

I henhold til Brann- og Eksplosjonsvernlovgivningen med forskrifter, må styret i boligselskaper kunne dokumentere at deres bygninger er bygd, utstyrt og vedlikeholdt forskriftsmessig.
Internkontrollforskriften henviser blant annet til brannloven med forskrifter som Forskrift Om brannforebyggende Tiltak og Tilsyn (FOBTOT). FOBTOT setter som krav til styret i et hvert boligselskap å risikovurdere om sikkerhetsnivået er forskriftsmessig ivaretatt og dokumentert.

En brannteknisk tilstandsrapport utføres av rådgiver med branteknisk kompetanse.

En brannteknisk tilstandsrapport vil gi svar på om dagens tilstand er forskriftsmessig, eller om det er avik som må rettes. Rapporten skal gi et godt bilde på hvordan bygninger er brannteknisk utformet, med hovedfokus på personsikkerhet.

Rapporten vil også gi dere anbefalinger, råd og innspill som kan føre til en tryggere og enklere hverdag i arbeidet med brannsikkerhet i styresammenheng.

Alle ansvarsforhold innen brannsikkerhet vil fremkomme i rapporten, og vi gir informasjon om tekniske installasjoner som brannalarmanlegg og ledelysanlegg,som kan bidra til bedre brannsikkerhet.

Om nødvendig, innhenter vi byggesakspapirer og gjennomgår interne dokumenter for å få en fullstendig oversikt over bygningsmassen.

Representanten fra BOB vil sammen med styret gå gjennom intervju, brannteknisk befaring og risikovurderinger for innsamling av grunnlagsdata til rapporten.

BOB BBL
Nygårdsgaten 13, Postboks 7280, 5020 Bergen – Orgnr: 948 383 268
Telefon: 55 54 74 00 | E-post: kundesenter@bob.no

Vakttelefon BOB Befas AS: 977 57 855


Åpningstider: Kundesenter: Mandag-fredag kl. 09:00-15:00 - Resepsjon: Mandag-fredag kl. 08:00-16:00
Les mer om personvern og cookies

Webdesign og publiseringsløsning fra Argo Internett AS