Undersider

Bruk forkjøpsretten – den er gull verdt

Forkjøpsretten er en av de viktigste fordelene for medlemmer av et boligbyggelag. God ansiennitet kan være gull verdt når du skal kjøpe bolig.

- Kort fortalt gir forkjøpsretten deg rett til å tre inn i høyeste bud, og gjennom det sikre deg den aktuelle leiligheten, forklarer Iris Rokkones i BOBs kundesenter. Hun håndterer daglig henvendelser vedrørende forkjøpsrett og ansiennitet – og registrerer at det er en del usikkerhet hos folk om denne viktige BOB-medlemsfordelen.

 Bygger ansiennitet
- Som BOBmedlem bygger du deg ansiennitet. Ved innmelding i BOB får du tildelt et medlemsnummer som danner fundament for din plass i køen dersom du ønsker å kjøpe brukt BOB-bolig. Det fine er at selv personer med relativt høyt nummer – altså folk som ikke har vært medlem i BOB lenge, kan stille sterkt i ”kampen” om en bolig, dersom det ikke er andre med lavere nummer inne i bildet, forklarer Rokkones.
 
- Dessuten kan en bruke ansiennitet opparbeidet av andre familiemedlemmer – dersom disse gir fullmakt til det. Endelig overdragelse av medlemsnummeret må skje før salget kan sluttføres. Dersom en ikke gjennomfører bolighandelen, trenger ikke nummeret skifte eier, forklarer hun.

 Prinsippet bak forkjøpsrett
- En eier av en BOB-leilighet bestemmer seg for å selge boligen sin.
BOB opplyses om dette – enten før selve salgsprosessen starter, eller etter at vinnende bud er lagt inn.

- BOB kunngjør gjennom annonse i avisen og på internett at den aktuelle boligen er til salgs – og eventuelt til hvilken pris. Nå kan medlemmer av BOB melde sin forkjøpsrett. Retten må meldes innen en uke etter dato for kunngjøring.

- Når et bud er akseptert av en boligselger, vil BOB ta kontakt med de BOB-medlemmene som har meldt sin interesse for å bruke forkjøpsrett. Er det flere som har meldt forkjøpsrett, vil den med lavest nummer får sjansen først. Deretter blir nestemann på listen spurt, og så videre.

- Dersom en ønsker å benytte seg av forkjøpsretten, får en anledning til å kjøpe boligen til samme pris som høyeste bud. Opprinnelig budvinner får ikke anledning til å høyne budet ytterligere – for gjennom dette å ”skvise” den med forkjøpsrett.

- Den som har meldt forkjøpsrett selv må kontakte angjeldende megler og sørge for befaring i aktuell leilighet, for å sikre at en avklarer egen interesse for boligen innen tidsfristen.

- Det at en er BOB-medlem med forkjøpsrett, ekskluderer en selvsagt ikke å delta i en budrunde på vanlig måte, dersom en finner dette hensiktsmessig.
 
Er du fremdeles usikker på bruk av forkjøpsrett, kan du kontakte BOBs kundesenter på telefon 55 54 74 00.